Z Galerii:

Partner programu szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Partner Medyczny Klinika ortopedii i medycyny sportowej

Regulamin powoływania kadry narodowej w skokach do wody

R E G U L A M I N

powołania kadry narodowej seniorów, młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych w skokach do wody Polskiego Związku Pływackiego

1. Kadrę narodową we wszystkich kategoriach wiekowych powołuje Zarząd AKSW na wniosek trenerów kadry narodowej, po zatwierdzeniu przez Zarząd PZP. Zatwierdzony skład kadry narodowej ogłasza się w komunikacie AKSW.

2.Kadrę narodową powołuje się 2 razy w roku: I – od 1.01. do 30.06. każdego roku, II – od 1.07. do 31.12. każdego roku

3. Do kadry narodowej seniorów i młodzieżowców mogą być powołani zawodnicy, którzy posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, mistrzowską lub klasę pierwszą.

4. Do kadry narodowej seniorów i młodzieżowców mogą być powołani zawodnicy posiadający minimum klasę pierwszą zdobytą na zawodach FINA, LEN lub mistrzostwach Polski.

5. Do kadry narodowej juniorów, grupa wiekowa A, mogą być powołani zawodnicy, którzy posiadają juniorską pierwszą lub drugą klasę sportową.

6. Do kadry narodowej seniora lub młodzieżowca mogą być powołani zawodnicy kategorii junior i junior młodszy, którzy w zawodach „open” uzyskali normy klasy mistrzowskiej międzynarodowej lub mistrzowskiej.

7. Do kadry narodowej juniorów, grupa wiekowa B, mogą być powołani zawodnicy, którzy posiadają juniorską drugą lub trzecią klasę sportową.

8. Do kadry narodowej juniorów młodszych, grupa wiekowa C, mogą być powołani zawodnicy, którzy posiadają juniorską trzecią lub młodzieżową klasę sportową..

9. Do kadry narodowej juniorów młodszych, grupa wiekowa D, mogą być powołani zawodnicy, którzy posiadają młodzieżową klasę sportową.

10. Zawodnicy kadry narodowej mogą otrzymywać świadczenia materialne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Warunkiem koniecznym powołania w skład kadry narodowej, niezależnie od kryteriów wynikowych, jest posiadanie nienagannej opinii macierzystego klubu sportowego oraz AKSW.

Oznaczenia skoków

Wszystkie skoki oznaczane są za pomocą kodu składającego się z 3 lub 4 cyfr i litery.

Pierwsza cyfra określa grupę, do której należy skok:

1 - w przód, skoczek stoi przodem do basenu i wykonuje obroty do przodu.

2 - w tył, skoczek stoi tyłem do basenu i wykonuje obroty do tyłu.

3 - odwrotny (Auerbacha), skoczek stoi przodem do basenu i wykonuje obroty do tyłu.

4 - odwrócony (delfina), skoczek stoi tyłem do basenu i wykonuje obroty do przodu.

5 - z obrotem, w trakcie skoku wykonuje obroty wzdłuż pionowej osi ciała, tzw. śruby.

6 - z podporu, ze stania na rękach na platformie.

Czytaj więcej: Oznaczenia skoków

Program zawodów w dyscyplinie skoków do wody dla poszczególnych kategorii wiekowych od roku 2011

Kategoria wiekowa

Impreza

Przyrząd

Ilość skoków obowiązko-wych*

Ilość skoków dowolnych**

Suma skoków

Senior

Mistrzostwa Polski Seniorów (open)

Trampolina 1m, 3m – M

Trampolina 1m, 3m – K

-

-

6

5

6

5

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – M

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – K

-

-

6

5

6

5

Skoki synchroniczne 3m – M

Skoki synchroniczne 3m – K

2

2

4

3

6

5

Młodzieżowiec

Mistrzostwa Polski Młodzieżowców

Trampolina 1m, 3m – M

Trampolina 1m, 3m – K

5

5

6

5

11

10

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – M

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – K

4

4

6

5

10

9

Junior A

Mistrzostwa Polski Juniorów

Trampolina 1m, 3m – M

Trampolina 1m, 3m – K

5

5

5

4

10

9

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – Ch

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – Dz

4

4

5

4

9

8

Skoki synchroniczne 3m – Ch

Skoki synchroniczne 3m – Dz

2

2

3

3

5

5

Junior B

Mistrzostwa Polski Juniorów

Trampolina 1m, 3m – Ch

Trampolina 1m, 3m – Dz

5

5

4

3

9

8

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – Ch

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – Dz

4

4

4

3

8

7

Skoki synchroniczne 3m – Ch

Skoki synchroniczne 3m – Dz

2

2

3

3

5

5

Junior młodszy C

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Trampolina 1m, 3m – Ch

Trampolina 1m, 3m – Dz

5

5

3

2

8

7

Wieża –7,5m, 5m – Ch

Wieża –7,5m, 5m – Dz

4

4

3

2

7

6

Junior młodszy D

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Trampolina 1m, 3m – Ch

Trampolina 1m, 3m – Dz

3

3

3

2

6

5

Wieża – 5m – Ch

Wieża – 5m – Dz

3

3

3

2

6

5

Gr E

GPP

Trampolina 1m ( 5 skoków ) - 100b, 200c, 010b, 020a, 101c

Trampolina 3 m ( 4 skoki ) - 100b, 200c, 010c, 101c

010c – ( ramiona trzymane nad głową )

Współczynnik trudności wszystkich skoków = 1,0 pkt

Program taki sam dla dziewcząt i chłopców

Kategorie wiekowe w dyscyplinie skoków do wody od roku 2011

Kategoria wiekowa

Wiek

Trampolina

Wieża

Impreza

Miejsca punktowane

Senior

21 lat

i starsi

1m, 3m

synch. 3m

10m, 7,5m,

5m

MPS-open

-

Młodzieżowiec

19-20 lat

1m, 3m

10m, 7,5m,

5m

MŁMP-open

1-8

Junior – grupa A

18-16 lat

1m, 3m

synch. 3m

10m, 7,5m,

5m

MPJ-open

1-8

Junior – grupa B

14-15 lat

1m, 3m

synch. 3m

10m, 7,5m,

5m

MPJ-open

1-8

Junior mł. – gr. C

13-12 lat

1m, 3m

7,5m, 5m

OOM

1-8

Junior mł. – gr. D

11-10 lat

1m, 3m

5m

OOM

1-8

Młodzik

9 lat

i młodsi

1m, 3m

-

OZM

-